7. januar 2019

Mobil inndragelse ved skole arrangement

Har skolen rettigheter til å ta mobilen din hvis du er på et sosial skolearrangement. For eksempel et skoleball?

Hei!

Skolen kan lage regler om bruk av mobil i skoletiden. Slike regler må stå i skolens ordensreglement. Reglene i ordensreglementet gjelder også på skolearrangementer utenfor den vanlige skoletiden.

I ordensreglementet skal det stå hvilke ordensregler som gjelder, og hvilke konsekvenser det kan få om reglene brytes. I ordensreglementet kan skolen for eksempel ha regler om mobilbruk. Skolen kan ha en regel om at læreren kan ta mobilen hvis den forstyrrer undervisningen eller brukes til å plage andre. Men læreren må alltid levere tilbake mobilen før eleven skal hjem.

Vi har skrevet mer om mobil på skolen på denne siden. Her kan du også lese om hvordan du kan klage hvis du mener at skolen ikke følger reglene.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv