23. august 2018

Mobil Hotel

Hvem har mobiltelefonen hvis den er i "mobil-Hotel" når det står at den er med på eget ansvar?

Hei!

Det er vanligvis skolen som har ansvaret for mobiltelefonen om de har bedt dere om å plassere den i mobilhotell. Om de sier det er på eget ansvar, kan du velge å ikke plassere den der. Du kan be om å legge den i sekken din.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv