29. mai 2018

Mobbing – mulig å vinne frem i retten?

Gjennom store deler av barneskolen ble jeg utsatt for mobbing. Dette har vært en svært medvirkende årsak til at jeg i dag sliter psykisk og står utenfor arbeidslivet. Har gått i terapi ved flere anledninger, noe også gjør per dags dato, en nesten sammenhengende periode siden siste kvartal 2015. I løpet av denne tiden har jeg også vært innlagt på psykiatrisk avdeling. Det jeg lurer på er om det er mulig å få gehør i retten, og om en advokat er villig til å ta på seg oppdraget. Er i dag 22 år.

Tema: Mobbing Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det har vært noen rettssaker om erstatning for mobbing i skolen. Den tidligere eleven har fått erstatning i noen av disse sakene, men ikke i alle.

Du må gjerne sende oss en e-post til post@barneombudet.no, så kan vi gi deg mer informasjon om dette. Send gjerne med telefonnummeret ditt, så kan vi ringe deg hvis du ønsker det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv