18. juni 2019

Mobbing med fysisk og noen kommentarer og baksnakking

Jeg går rundt og er fortvlila har snakket med helsesøster og lærerne. Er redd for att mamma og pappa skal få meg til og bytte skole

Tema: Mobbing Skole

Hei! Så bra at du skriver til oss!

At du blir mobbet og ikke har det bra på skolen er ikke greit. De som jobber på skolen og rektor skal sørge for at du har det bra på skolen. Det står i opplæringsloven. Derfor er det kjempeviktig at rektor får vite hvordan du har det.

Det er veldig fint at du har sagt fra til helsesøster og lærere på skolen. De skal hjelpe deg! Når skolen vet at du blir mobbet, skal de gjøre sitt aller beste for at mobbingen slutter og at du får det bra på skolen. Hvis du ikke får det bedre på skolen etter at du har sagt fra til de som jobber på skolen, kan du klage til fylkesmannen.

Du kan lese mer om mobbing på skolen her.

Frem til du er 15 år er det foreldrene dine som bestemmer hvilken skole du skal gå på. Det betyr at de kan bestemme at det beste for deg er å gå på en annen skole. Foreldrene dine skal likevel alltid ta valg som er til det beste for deg. For å vite hva som er det beste for deg så må de snakke med deg og legge vekt på det du selv mener. Fra du er 12 år skal det legges stor vekt på det du selv mener. Dette står i både barneloven og i barnekonvensjonen.

Vi håper dette var til hjelp og at du får det bedre fremover!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv