25. februar 2020

Mobbing

Ka skal eg gjøre eg orker ikke mer ????

Tema: Mobbing

Hei, så fint at du skriver til oss!

Å oppleve mobbing er veldig vondt, og vi forstår at du ikke har det bra. Vi vil gjerne gi deg noen råd. Siden vi ikke vet hva som har skjedd skriver vi litt generelt om dine rettigheter når du opplever mobbing.

Det er viktig å si ifra om det så du kan få hjelp. Det kan være til foreldrene dine eller en lærer på skolen. Om du vil snakke med noen utenfor skolen så kan helsesykepleier være et alternativ.

Er mobbingen fra noen som går på skolen din skal skolen hjelpe deg. Også hvis mobbingen skjer utenfor skolen, for eksempel på sosiale medier. Skje mobbingen på nett, ta skjermbilde så du kan vise hva som skjer.

Vi har skrevet litt om dine rettigheter på skolen når du blir mobbet her.

Hvis skolen ikke klarer å hjelpe kan du klage til fylkesmannen. Mange steder finnes det også mobbeombud som kan være til god hjelp i vanskelige saker.

Har du har det veldig vanskelig nå, og du ikke får hjelp, synes vi du skal snakke med noen om det. Du kan også ta kontakt med ‘snakk om mobbing’ som er en chattetjeneste for barn og ungdom som har spørsmål om mobbing. Der kan du være anonym om du vil, og få råd om hva du bør gjøre.

Vi håper du snart får det bedre!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv