20. september 2019

mobbing

hei. jeg blir mobbet/ignorert på skolen av andre elever på mitt trin. hva er det jeg skal gjøre med det og hvordan kan jeg gjøre det sånn at jeg ikke får skylda av det?

Tema: Mobbing Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Du må fortelle at du blir mobbet til noen voksne. Dette kan for eksempel være en lærer, helsesykepleier på skolen eller rektor.

At du blir mobbet og ikke har det bra på skolen er ikke greit. Skolen og rektor skal sørge for at du har det bra på skolen. Det står i opplæringsloven. Derfor er det kjempeviktig at rektor får vite hvordan du har det.

Når skolen vet at du blir mobbet, skal de gjøre sitt aller beste for at mobbingen slutter og då får det bra på skolen.

Dere kan lese mer om mobbing på skolen på denne siden.

Det er heller aldri din feil at du blir mobbet, og det skal du ikke være redd for når du sier fra til de voksne. Det er de som mobber deg som gjør noe som er galt.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv