4. juni 2019

Mobbing

En lærer på skolen kaller meg feil navn hele tiden. Han har gjort det i nesten et år og har ikke sluttet selv om jeg har sagt ifra til han. Hva kan jeg gjøre?

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Du har rett til å ha det bra på skolen. Trivsel er viktig for å lære, både i timene og i friminuttene. Det gjelder også hvordan læreren behandler elevene. Det er et helt kapittel i opplæringsloven der det står at du har rett til å ha et godt skolemiljø.

Det høres ut som om dette plager deg, og du skriver at du har gitt beskjed til læreren. Siden det ikke har fungert, er vårt råd at du tar dette opp med foreldrene dine. Dere kan sammen vurdere om dere skal ta et møte med læreren. Læreren trenger også tilbakemelding for å bli bedre.

Dersom du synes møtet med læreren ikke hjelper, og det fortsatt føles som mobbing, bør dere klage til rektor. I klagen må du forklare hvordan du opplever at læreren behandler deg. Det står i loven at din opplevelse av situasjonen er viktig.

Dersom ikke rektor tar deg på alvor, eller ikke løser saken, så kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen har som jobb å passe på at skolene følger de lover og regler som gjelder.

Her kan du lese mer om barns rett til å ha det bra på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv