29. april 2019

Mobbing

Hei
Jen har blitt mobbet i fem år nå og jeg gar tatt det opp med helsesøster, kontaktlærer og trivselslærer. Det har ikke kommet videre og sier ifra mer enn en gang i måneden til de. Har snakket med hun og flere venner som har sett hva som har skjedd. Jeg trives ikke i det hele tatt og gråter nesten vær dag. Begge foreldrene mine vet om dette her. Burde jeg ta det opp med rektor?

Hei, så fint du skriver til oss om dette.

Ja, dette bør du si fra til rektor om!

Du har rett til å ha det bra på skolen, og det er rektor sitt ansvar å passe på at du ikke blir mobbet. Når du sier ifra til rektor, skal rektor lage en plan for hvordan rektor skal få slutt på mobbingen. Du har rett ti å si din mening.

Hvis rektor ikke ordner opp, kan du melde saken til Fylkesmannen etter en uke. Fylkesmannen kan bestemme hva skolen skal gjøre for at du får det bra. Du kan melde fra på denne siden.

Hvis du trenger noen å snakke med kan du chatte med en trygg voksen på nettsiden snakk om mobbing. Der sitter det flinke folk som kan mye om dette.

Vi håper dette hjelper og at du får det bedre raskt!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv