18. februar 2019

Mobbing

Jeg har blitt mobbet siden første klasse å går nå i sjuende. Jeg har nesten ingen venner å de vennene jeg har er ikke spesielt hyggelige. Jeg ønsker å bytte barneskole, men er usikker på hvordan man kan gjøre dette, spesielt siden det er midt i skoleåret. (Jeg har allerede snakket med foreldrene mine, og de syns skolebytte er helt greit)

Tema: Mobbing Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

At du blir mobbet og ikke har det bra på skolen er ikke greit. Skolen og rektor skal sørge for at du har det bra på skolen. Det står i opplæringsloven. Derfor er det kjempeviktig at rektor får vite hvordan du har det.

Når skolen vet at du blir mobbet, skal de gjøre sitt aller beste for at mobbingen slutter og då får det bra på skolen. En ting skolen kan gjøre, er å sørge for at du får bytte skole til en annen skole, hvis det er en god løsning for deg.

Du har rett til å gå på den skolen som er nærmest der du bor, og du kan nok ikke kreve å bytte skole, men hvis det er noe både du og foreldrene dine vil, kan foreldrene dine be rektor om at du får bytte skole.

Om rektor kjenner til saken og ikke har gjort nok for å stoppe mobbingen, så kan du og foreldrene dine klage til fylkesmannen i fylket der du bor. Da skal fylkesmannen undersøke om skolen har gjort nok for at du skal ha det bra. De kan også fortelle skolen hva de skal gjøre. Dere kan snakke med fylkesmannen og be om råd i saken hvis dere trenger det.

Dere kan lese mer om mobbing på skolen på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv