30. oktober 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Mobbing

Jeg blir mobbet på skolen vær dag i 6 år de bare forsetter

Tema: Mobbing Skole

Hei, så fint at du skriver til oss.

Det er leit å høre at du har blitt mobbet over så lang tid. Sånn skal det ikke være. Du har rett til å ha det bra på skolen. Det betyr at du skal bli beskyttet mot alle former for mobbing.

Du skriver at har blitt mobbet lenge og at de bare fortsetter. Fordi vi ikke vet hva som har blitt gjort skriver vi først om hva du kan gjøre dersom du ikke har sagt ifra, så skriver vi om hva du kan gjøre hvis du har sagt ifra på skolen og det ikke hjelper.

Når noen blir mobbet på skolen, så har rektor ansvar for å stoppe det. Rektor må finne ut hva skolen skal gjøre for å få slutt på mobbingen, og sørge for at du får det bra igjen. Alle som jobber på skolen skal også si fra til rektor hvis de får mistanke om at noen blir plaget.

Vi anbefaler deg derfor å snakke med noen voksne på skolen om dette, slik at du kan få hjelp. Det kan være en lærer, helsesøster eller en annen voksen du stoler på. Det er også lurt at du sier ifra til foreldrene dine, sånn at de kan hjelpe deg med å ta det opp med skolen.

Hvis du har sagt ifra og ting ikke blir bedre, kan du si ifra til fylkesmannen. De skal sørge for at skolen og rektor gjør jobben sin. Du har rett til å bli hørt, og de som jobber på skolen skal lytte til hva du mener om hvordan ting kan bli bedre.

Vi har skrevet mer om mobbing på skolen og hva du og foreldrene dine kan gjøre på denne siden. Hvis det ikke blir bedre kan du sende oss en e-post på post@barneombudet.no, så kan vi se om det er noe mer vi kan gjøre.

Du kan også ta kontakt med Snakkommobbing.no. Det er en nasjonal chat-tjeneste for de som er mellom 9-19 år. Her kommer du i direkte kontakt med noen som kan hjelpe deg – helt anonymt og gratis.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv