15. oktober 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

mobbing

noen slemme jenter i klassen min mobber meg hele tida og ingen av lærerne gjør noe

Tema: Mobbing

Hei, så fint at du skriver til oss om dette!

Det er veldig leit å lese at du blir mobbet og at lærene ikke gjør noe med det. Sånn skal det ikke være. Du har rett til å ha det bra på skolen, og bli beskyttet mot alle former for mobbing.

Når noen blir mobbet på skolen, så har rektor ansvar for å stoppe det. Rektor har plikt til å sette inn tiltak for å få slutt på mobbingen og sørge for at du får det bra på skolen igjen. Alle som jobber på skolen har også plikt til å si ifra til rektor hvis de får mistanke om at noen blir plaget.

Vårt råd er derfor at du sier ifra til noen voksne på skolen om hvordan du har det, slik at du kan få hjelp. Du kan snakke med rektor, en lærer, helsesøster eller en annen voksen du stoler på. Du kan også be foreldrene dine om hjelp til å ta det opp med skolen hvis du synes det er vanskelig.

Vi har skrevet mer om mobbing på skolen og hva du kan gjøre på denne siden.

Vi håper dette kan være til hjelp, og at du får det bedre snart. Hvis ikke, må du gjerne skrive til oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv