8. mars 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Mobbing

Hvorfor mobber man?

Tema: Mobbing

Hei og takk for at du skriver til oss hos Barneombudet.

Det kan være vanskelig å si akkurat hvorfor noen mobber og det kan være mange grunner til dette. Noen kan mobbe for å hevde seg selv, styrke sin posisjon og for selv å unngå å bli mobbet. Noen mobber også fordi det er omgangsformen i gjengen, og gjør det uten å tenke over at det er det de gjør.

Uansett hvorfor man mobber noen er mobbing ikke greit! Dersom du kjenner noen som blir mobbet eller blir utsatt for mobbing selv er det veldig viktig at du sier fra om dette. Det er da lurt at du sier fra til en voksen du stoler på, som for eksempel foreldrene dine, helsesøster eller en lærer. Alle som jobber på skolen skal følge med på at ingen blir plaget. Får de mistanke om at noen blir plaget, så skal de si fra til rektor. Er saken alvorlig skal rektor si fra til skolesjefen eller styret.

Vi har skrevet mer om mobbing her.

Du kan også lese mer om mobbing hos ung.no.

Utdanningsdirektoratet har laget nettsiden nullmobbing.no. Der finner man informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv