19. desember 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Mistrives og blir ikke hørt

Jeg er 13 år gammel og bor i fosterhjem. Jeg bor her sammen med søstera mi som er 1 år mindre enn meg. Vi mistrives og føler oss utnyttet. Vi har sagt fra til tilsynsfører og barnevern men blir ikke hørt. Har også snakket med mamma og mormor, de gjør det de kan for hjelpe oss, men vi føler vi ikke har mer tid. Det er blitt bedre for oss å sitte ute og gråte enn å være sammen med fosterforeldrene våre. De tvinger oss til å arbeide på gården og vi får ikke tid til å gjøre alt vi skal med lekser for de mener å jobbe er viktigere enn skolen. Vi får ikke være med venner etter skolen og må rett hjem for å jobbe. Fostermor er stadig vekk sint og sur og gir oss skylden for alt det som går alt i hjemmet hennes, selv om vi ikke er skyld i det. Barnevernet tror på fosterhjemmet. Vi har sagt fra flere ganger, men når barnevernet har tatt dette opp med fosterforeldrene våre, så har vi fått kjeft og straff fra fosterforeldrene etterpå, fordi vi sier ifra. Nå har vi bare lyst å rømme herfra.
Hva kan mamma, mormor og vi gjøre når vi ikke blir hørt på eller trodd på? Vi er ved et punkt der vi ikke klarer hverdagene lenger og er bare triste og veldig redde hele tiden.

Hei!

Så fint at du skriver til oss om dette. Ut fra det du skriver, skjønner vi at du og søsteren din har det vanskelig for tiden.

Når dere bor i fosterhjem, så har fosterforeldrene deres ansvar for å gi dere god omsorg og ta vare på dere. Fosterforeldrene deres bestemmer også det meste over dere i hverdagen. De kan for eksempel bestemme hva slags innetider og leggetider dere skal ha, hvor mye dere skal delta i husarbeidet, og hva dere skal få lov til å gjøre i helgene og på fritiden.

Men uansett hva fosterforeldrene bestemmer, så skal de tenke på hva som er best for dere. De kan ikke kreve at dere hjelper til så mye hjemme at det går utover skolen. De skal også hjelpe dere slik at dere får være sammen med venner, drive med fritidsaktiviteter dere liker, og leve mest mulig likt som andre barn. Vi har skrevet mer om rettigheter i fosterhjemmet her.

Hvis dere føler at det ikke hjelper å snakke med barnevernet eller tilsynsføreren om hvordan dere har det i fosterhjemmet, så kan dere ta kontakt med fylkesmannen. De kan gi dere råd om hva dere kan gjøre.

Selv om dere har det vanskelig nå, så hjelper det ikke å rømme.

Vi håper det løser seg for dere!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv