15. februar 2019

Misbruk mobilen min

Hei:), Eg skjønner ikke noe, hvorfor bruker mamma mobilen min?. Dette er urettferdig, eg er nå har blitt 16 år og er en stor jente som har sitt privat liv. Mamma tek mobilen min nesten kvardag og sjekke mine private, min snap, og ho seie alltid "hvorfor du snakker med denne personen eller hvorfor du snakker med gutter", har ikke du jenter du snakker med osv". Og når eg seie "Eg vil ikke at du tek mobilen min" så seier ho "det eg som bestemmer og det er eg som kjøpte til deg". Eg lurer på om dette er rett til å gjere ungene sine?

Hei!

Takk for spørsmålet ditt. Det er mange ungdommer som forteller at foreldrene sjekker mobilen, og som opplever dette som ubehagelig og snoking privatlivet.

Ofte dreier det seg om at foreldre ikke forstår barnas liv på nett og sosiale medier. De ønsker at barna skal være trygge, og så går de over grensen og sjekker mobilen i stedet for å prate om det.

Vi mener foreldre bare har rett til å sjekke mobilen dersom de har grunn til å tro at barnet utsetter seg selv eller andre for ting som ikke er bra.

Foreldrene kan altså ikke sjekke mobilen bare fordi de er nysgjerrige. De skal respektere at ungdom vil holde enkelte ting for seg selv. Dersom de er bekymret og mener at de trenger å sjekke noe, skal de snakke med barna om det.

Det er nok ingen steder du kan anmelde brudd på privatlivet. Vårt råd er at du tar en ordentlig prat med moren din om dette.

Mange synes det er vanskelig å snakke med foreldrene sine. Vi har laget noen tips til hvordan man kan ta opp vanskelige tema, som du kan lese her.

Barn og unge har rett til privatliv. Det står i barnekonvensjonen artikkel 16. Barn og unge har også rett til beskyttelse av sitt privatliv overfor foreldrene. Det er først når foreldrene har grunn til å være bekymret at de kan gripe inn og gå gjennom barnas mobil.

Foreldre har ansvar for barn til de fyller 18 år, og de skal følge med på at de har det bra. De skal altså beskytte barna sine hvis de mener noe er skadelig for dem. De kan for eksempel spørre om koden til mobilen, hvis de har mistanke om at barnet gjør noe som er skadelig eller farlig, for barnet eller andre.

Du kan lese mer om når foreldrene kan kreve passord på ung.no.

Vi håper det ordner seg.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv