7. februar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Mine helseopplysninger

Jeg har ikke lenger tilgang til mine helseopplysninger i minjournal.no i følge behandlerne mine er ikke journalen min sperret, men helsedirektoratet har bestemt at vi mellom 16 og 18 år ikke skal ha tillgang til opplysninger om vår egen psykiske helse digitalt. Dette ble hverken behandlerene eller pasientene informert om. For meg er det uforståelig at et direktorat kan overstyre et godt behandlingsforhold sånn. Jeg vet at det har vært noen problemer med st foreldre får tillgang på nettet til informasjon barna ikke ønsker att de skal ha, men de må da være mulig å både ivareta hensynet til barn som ønsker opplysninger om sin egen helse, og barn som ikke ønsker at foreldrene skal ha tillgang. Å kunne lese min egen journal er for meg avgjørende for min behandling, selv om behandlerne er flinke, er de mennesker som kan skrive feil, og derfor er det en viktig kvalitetskontroll at jeg også leser. Hvis det er mulig for barneombudet å gjøre noe med dette, håper jeg det gjøres, så lenge det ikke går utover barn som ønsker å holde detaljer fra psykologtimer ect. Hemmelig også for foreldre.

Hei, og takk for at du skriver til oss!

På denne siden svarer vi først og fremst på spørsmål om barn og unges rettigheter. Hvis du har innspill til noe vi hos Barneombudet bør jobbe med, er det fint om du kan sende oss en e-post om dette til post@barneombudet.no.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i din konkrete sak, så vil vi anbefale deg å ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. De kan både gi generell informasjon om dine rettigheter, gjøre en konkret vurdering av saken din, og gi deg råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv