14. desember 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Min journal

Hei! Har blitt diagnosert med depresjon og angst av en psykolog. Det var rett etter jeg hadde fylt 15, blir 16 i januar. Drev med selvskading før. Vil dette stå i journalen min? Gjør det at jeg ikke kan komme inn i Forsvaret når jeg blir 18? Blir det slettet? Kan foreldrene mine se det?

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de ikke skal fortelle videre til  andre det du har fortalt dem eller som står i journalen din. Forsvaret får ikke se journalen din uten at du samtykker til det.

Forsvaret krever at du fyller ut et skjema før førstegangstjeneste hvor du blir bedt om å oppgi informasjon om helse, skole, liv, motivasjon og fysisk form. Du finner mer om førstegangstjenesten og egenerklæring på nettsidene til Forsvaret: informasjon om førstegangstjenesten og egenerklæringen.

Du spør også om foreldrene sine kan få se journalen din. Frem til du er 16 år har foreldrene dine krav på informasjon. Det betyr at de kan kreve å få se journalen din.

I noen tilfeller har også foreldre rett til informasjon etter du er 16 år. Dette gjelder for eksempel for alvorlige psykiske lidelser, som selvskading.

Reglene om taushetsplikt er ganske kompliserte, men du kan lese mer om taushetsplikt på denne siden. Du kan dessuten be helsesøster på skolen, fastlegen eller helsestasjon for ungdom om å hjelpe deg med dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv