15. januar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Mikael

Hei lurte på om mamma kan ta mobilen min og lese meldingene mina og bilder

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet!

Barn har rett til et eget privatliv. Det står i FNs barnekonvensjon artikkel 16. Dette betyr at alle barn har rett til å ha et eget privat liv som foreldrene ikke blander seg inn i. Selv om foreldrene dine kan ha god grunn for å ta mobilen din, kan de vanligvis ikke titte på det som er på mobilen uten at du har gitt dem lov. Det vil være å bryte din rett til privatliv.

Samtidig har foreldrene dine et ansvar for at du har det bra. Det betyr at dersom de mener at du bruker mobilen på en måte som er skadelig for deg, kan de ta den for en periode. De må likevel ha en god grunn for å sjekke eller ta fra deg mobilen. Det må ha skjedd noe som foreldrene dine er bekymret for, før de kan ta mobilen eller lese meldingene dine. Hvis du for eksempel ikke klarer å legge mobilen fra deg om kvelden slik at du ikke sover nok om natten, vil foreldrene dine kunne ta den fra deg når du skal legge deg.

Foreldrene dine skal uansett snakke med deg før de sjekker meldinger.De må kunne fortelle deg hvorfor de tenker at du ikke kan ha mobilen. Alle barn har rett til å si sin mening og det skal legges vekt på hva barna selv mener. Fra et barn er 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet selv mener. Det betyr ikke at barn alltid skal få viljen sin, men voksne skal lytte til det barna har å si.

Du kan lese mer om rettighetene dine i forhold til foreldrene dine her:

Barneombudets nettsider om rettigheter i familien.

Du kan lese mer om barns rett til privatliv her:

Informasjon om retten til privatliv.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv