6. februar 2020

Matpause på skolen

Hvor lenge har vi krav på til matpause på skolen? I 9 klasse?

-Jente 14

Tema: Skole

Hei, takk for at du skriver til oss!

Det står ikke noe i opplæringsloven om hvor lange spisepauser elever har rett til på skolen. Men det finnes noen anbefalinger om både fysisk aktivitet og matpauser fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Disse sier at elever bør ha minst 20 minutter matpause og 60 minutters fysisk aktivitet i løpet av skoledagen.

Helsedirektoratets anbefalinger i lenken under.

Lenke til nettside med Helsedirektoratets anbefalinger.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv