3. desember 2019

Mat på skolen

MÅ man ha med seg mat på skolen? Er det påbudt? Kan lærer/forelder tvinge deg til å spise maten din?

Hei!

Det er ikke forbudt å komme på skolen uten mat. Men for å klare å følge med på undervisningen og å leke i friminuttene, er det allikevel viktig å spise på skolen. Foreldrene dine har ansvar for å passe på at du har det bra, og at du får nok mat, og de kan bestemme at du skal ha med matpakke på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv