10. august 2018

Må ha diagnose

Må man ha diagnose fra lege for å ha angst?

Hei og takk for at du skriver til oss!

Man kan godt ha angst uten å ha fått en diagnose av legen. Ofte kan man også ha angstplager uten at legen vil stille en diagnose som angstlidelse. Det er vanlig å ha angst på alle alderstrinn, men faktisk mest utbredt hos tenåringer. Av og til går angsten over av seg selv, mens andre ganger kan man ha behov for hjelp.

Vi hos Barneombudet er best til å svare på spørsmål som handler om barns rettigheter. Opplever du selv at du har angst, kan det være lurt å snakke med noen andre om det. Foreldrene dine, Helsesøster eller andre voksne som du stoler på kan være til god hjelp. Du kan også få råd og veiledning fra Mental helses hjelpetelefon (116 123). Det er gratis, og du spørre om alle vanskelige følelser og tanker. Du kan også skrive til sidetmedord.no, om du synes det er vanskelig å snakke på telefonen. Fastlegen din kan også hjelpe dersom du opplever at du har angst.

Vi håper dette var til hjelp for deg! Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv