12. februar 2019

luft

i klasserommet våres er det dårlig luft, det blir sånn veldig tung luft pga luft anlegget. Det har det vært nå i 3 år å lærere mener det også men gjør ingenting med det, bare åpner vinduet litt innimellom. Er dette lov? mange klager på det men det blir ingenting gjort med det..noe jeg kan si for at vi får fikset det evntuelt bytte klasserom?

Tema: Skole

Hei!

Elever har rett til å ha et godt fysisk skolemiljø. Det betyr blant annet at det skal være frisk nok luft innendørs og god temperatur. Dårlig luft kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg og lære det man skal.

Hvis dere mener at det er for dårlig luft i klasserommet, har dere rett til å be rektor om å gjøre noe med det. Dere kan be foreldrene deres om hjelp til dette, eller ta opp saken med elevrådet på skolen. Hvis rektor ikke svarer, eller skolen ikke løser problemet, kan dere klage til fylkesmannen.

På våre nettsider kan du lese mer om retten til et godt fysisk skolemiljø og hvordan dere kan klage.

Vi håper det løser seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv