29. januar 2019

Lue

Hi. Hva er problemet med å bruke lue inn i timen? Vi får ikke lov til det men muslimer får bruke hijab. Hodeplagg er hodeplagg. Så hvis de får bruke hijab skal søren meg vi få bruke hodeplagg også. Det handler om likestilling!

Hei,

Det er opp til skolen om de vil ha regler som sier at det ikke er tillat med lue eller caps inne i timen. En slik regel må stå i ordensreglementet for skolen din.

Har dere denne reglen i ordensreglementet, så kan du/dere ta dette opp med elevrådet og foreslå en endring. Les mer om demokrati på skolen

Når det gjelder hijab, så handler dette i stor grad om religion. I opplæringsloven §2-3a står det at skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes reigion og livssyn. Siden dette står i loven, så kan ikke skolen lage egne regler om dette i ordensreglementet.

Håper dette var svar på spørsmålet ditt.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv