23. januar 2019

lovgrunnlag

Hvorfor er det ulike lovgrunnlag for helse, sosialt arbeid, barnehage og skole?

Hei!

Det er Stortinget som bestemmer hvilke lover vi skal ha. Det er regjeringen som vanligvis vurderer og foreslår de ulike lovene.

I Norge har arbeidet med å gi innbyggerne ulike tilbud blitt lagt opp sånn at de gjelder for det vi kaller ulike sektorer. De ulike sektorene, som helse, skole osv, har ulike målsettinger, skal gi ulike tjenester og jobbe på forskjellige måter. Derfor har de hver sine lover.

Noen ganger er det vanskelig for barn som trenger tjenester fra for eksempel skole, helse og barnevern samtidig. Derfor jobber vi hos Barneombudet med at de ulike sektorene må samarbeide bedre.

Du kan lese mer om utarbeidelsen av lover på nettsiden til Stortinget.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv