7. februar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Livssyn/Religion/Konfirmasjon

Hei

Jeg er en jente på 14 år som lurer på hvilke rettigheter jeg har når det gjelder valget mellom konfirmasjon i kirken og humanetisk når jeg ikke er enig med mine foreldre om dette. Er det jeg eller foreldrene mine som bestemmer?

Hei

Takk for spørsmålet ditt.

Reglene om hvem som bestemmer om konfirmasjon er ikke helt klare. Du har rett til å tro på det du vil, og rett til å bli hørt i alle ting som gjelder deg. Samtidig kan foreldrene dine veilede deg og lære deg opp i familiens kultur og religion.

Lenke til Barneombudets nettside om rett til egen tro.

Du har rett til å si din mening om alle ting som angår deg. Jo eldre du blir, jo mer skal meningen din telle. Dette står blant annet i Barnekonvensjonen artikkel 12, og i barneloven § 31. Barneloven handler om foreldre og barn. Den sier at barn over 12 år skal ha mye å si om personlige valg, for eksempel når det gjelder fritidsaktiviteter (også konfirmasjonsundervisning). Foreldre skal ha gode grunner for å ikke la barna bestemme selv. Det skal nok mye til for at foreldrene dine kan tvinge deg til å konfirmere deg på en bestemt måte. Men de kan kanskje la være å hjelpe deg med konfirmasjonen, for eksempel ved å betale eller arrangere fest.

Når du er 15 år bestemmer du selv om du vil være med i kirken eller et annet tros- og livssynssamfunn. Uansett hva som skjer med konfirmasjonen, kan du gjøre som du vil med en gang du fyller 15 år.

Vi hos Barneombudet mener at barn bør få velge konfirmasjon selv, men det står ikke helt klart i noen lov. Vi tror det er lurt at du tar en alvorlig samtale med foreldrene dine og forklarer hvorfor du vil konfirmere deg på en annen måte.

Lenke til side med informasjon om hvordan du kan snakke med voksne om noe vanskelig

Vi håper du og foreldrene dine finner ut av dette!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv