23. august 2019

Lite praktisk og yrkesfaglig arbeid i grunnskolen.

Hei!
Vi er et par stykker som føler at ungdomsskolen vi går på har lite praktisk yrkesfaglig arbeid. Det blir fokusert veldig mye på mattematikk, engelsk og norsk INNE i et klasserom!
Veldig lite fokus på kunst & håndverk, mat & helse og kroppsøving. Svømmeopplæring er nesten helt fraværende.
Finnes det noe sted vi kan klage på dette?
Vi går på lokal-grunnskolen vår, ikke privat, altså kommunal.
Kan vi klage til rektor?

Tema: Skole

Hei, og takk for at dere skriver til oss.

Så utrolig bra at dere er engasjerte i skolehverdagen deres! Det håper vi at både lærere og rektor setter pris på.

Dersom dere synes dette er et problem generelt på skolen deres så synes vi at dere skal ta dette opp i elevrådet på skolen. Elevrådet har som oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Når elevrådet har diskutert saken så kan de ta det opp videre med rektor, og sammen med han eller henne se om det er mulig å få til noen endringer.

Et tips for at dere skal få større muligheter til å bli hørt er at dere kommer med gode forslag til hva som kan bli bedre. Ikke fokuser så mye på det som dere ikke liker, men fokuser på hva dere ønsker dere. Kanskje kan dere foreslå at man kan jobbe litt på tvers av fagene? Det er for eksempel veldig mulig å putte inn mye matematikk-undervisning inn i kunst- og håndverk.

Skolen skal passe på at dere lærer det som står i læreplanene at dere skal kunne, men hvordan de gjør det kan skolen i veldig stor grad bestemme selv.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv