25. februar 2020

Lekser

Kan dere få x skole til å slutte å gi lekser?

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Barneombudet kan nok ikke få skolen din til å slutte og gi lekser.

Det er opp til skolen og lærerne å bestemme om de vil gi lekser eller ikke. Mange skoler gir lekser for at elevene skal kunne øve seg på det de har lært på skolen. Men det er også noen skoler som har valgt å ikke gi elevene lekser. Vi har lenke til en artikkel om dette og mer informasjon om lekser på denne siden.

Skolen din skal tilpasse leksene til elevenes behov og ferdigheter. Det betyr blant annet at skolen ikke skal gi for mye eller for vanskelige lekser. De skal også ta hensyn til hvordan hver enkelt elev lærer best. Du kan lese mer om dette på siden vi har lenket til over.

Hvis du ikke ønsker at skolen din skal ha lekser, kan du prøve å starte en diskusjon om dette på skolen din ved å ta det opp i elevrådet. Skolen skal lytte til hva elevene mener og legge vekt på det. Foreldreutvalget skal også bli hørt. Likevel er det rektor som bestemmer til slutt.

Hilsen oss hos Barneombudet

(Vi har fjernet navnet på skolen din i spørsmålet ditt for at ingen skal vite hvem du er.)

Spørsmålsarkiv