11. oktober 2018

Lekser

Hei, jeg har hatt veldig lyst til å starte med dans men jeg har aldri hatt tid siden skolen gir oss for mye lekser som tar ca 3timer for meg å gjøre ferdig, så da har jeg ikke hatt mulighet til å drive med noe iderett. Så jeg lurte på om lekser egentlig er så bra, kan ikke bare lærerne lære oss alt det vi trenger å vite sånn at vi slipper lekser?

Tema: Skole

Hei!

Så fint at du spør oss om lekser. Det er mange som er opptatt av det.

Hvis du synes du har for mye lekser, bør du snakke med foreldrene dine om dette. De kan hjelpe deg med å planlegge bedre hvordan du bruker tiden din, og hjelpe deg med å si fra til læreren din om at du har så mye lekser at det går ut over andre ting. Hvis du ikke vil snakke med foreldrene dine om dette, kan du si fra til kontaktlæreren din eller en annen voksen på skolen.

Litt mer om lekser
Det er skolen og lærerne som bestemmer om de vil gi elevene lekser eller ikke. Noen mener at lekser er viktig for at elever skal lære på en god måte. Da snakker de først og fremst om lekser som repetisjon av noe du har lært på skolen. Andre mener at elevene lærer like godt eller bedre av å ikke ha lekser.

Selv om skolen kan velge å gi lekser, har de plikt til å tilpasse leksene til den enkelte elev. Det betyr at hver og en av dere skal få lekser som passer dere. Skolen skal derfor ikke gi for mye eller for vanskelige lekser. Lekser skal heller ikke erstatte undervisningen, men bør være repetisjon av det dere har lært fra før.

Vi har skrevet mer om lekser og hvordan elevene skal være med å påvirke på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv