27. september 2019

Lekseliste

Hei jeg er en gutt i 7.klasse. Jeg lurer på om det er lov for en lærer å sette opp en liste på hvem som har gjort lekser og ikke. Og vise den foran hele klassen dette kan vel få noen til å føle seg hengt ut?

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Det er ikke greit at en lærer gjør noe som kan få elever til å føle seg hengt ut. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen, og de som jobber på skolen har ansvar for å passe på at dere har det bra.

Hvis elever ikke opplever klassemiljøet som trygt og godt, så har skolen plikt til å ta elevene på alvor. Dere kan derfor ta opp dette med en annen lærer eller med rektor på skolen. Hvis dere synes dette er vanskelig, kan dere be om hjelp fra foreldrene deres.

Vi har mer informasjon om retten til et trygt og godt skolemiljø på denne siden.

Vi håper det ordner seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv