11. april 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Lekse

Er vi nødt til å gjøre leksene skolen gir oss?

Tema: Skole

Hei

Takk for at du skriver til Barneombudet!

Mange skoler gir lekser for at elevene skal øve litt ekstra på det de lærer på skolen. Andre skoler gir ikke lekser. Det er opp til skolen å bestemme om de skal gi dere lekser eller ikke.

Hvis du har fått lekser, så må du gjøre dem. Hvis du synes du får for mye lekser, eller feil lekser, så kan du si fra til læreren din. Du kan også be foreldrene dine ta det opp med skolen.

Skolen din skal ta hensyn til at dere som elever har rett til hvile og fritid. Skolen kan derfor ikke gi deg så mye lekser at det går utover dette. Du har også rett på lekser som er tilpasset dine ferdigheter.

Du kan lese mer om lekser på denne siden om dine rettigheter.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv