19. september 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Leirskole

Jeg har ikke lyst til å dra på leirskole, fordi alle i klassen/ skolen er så slemme. Og læreren min er så så dum, så han skjønner ingen ting hvis jeg sier noe til han

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Du er ikke alene. Det er flere barn som ikke har lyst å dra på leirskolen eller gruer seg til det.

Det er kommunen du bor i som bestemmer om elevene skal på leirskole. Du må derfor reise på leirskole hvis kommunen har bestemt det.

Du kan likevel søke om fritak fra leirskolen. Du kan skrive en søknad sammen med foreldrene dine og sende denne til rektor på skolen. Men du må ha en god grunn til å be om å få være hjemme. Det er ikke nok å ikke ha lyst. Hvis du søker om fritak fra leirskole og ikke får fritak, kan du få ulovlig fravær om du ikke er med.

Hvis du blir plaget av de andre i klassen din, er det viktig at du snakker med noen voksne på skolen din om hvordan du har det. Det trenger ikke være læreren for klassen din. Alle de voksne på skolen skal hjelpe deg hvis du ikke har det trygt på skolen. Du kan lese mer om hva du kan gjøre når du blir plaget av andre i klassen her.

Vi håper svaret vårt var til hjelp. Hvis du lurer på noe mer er det bare å skrive inn til oss på nytt.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv