26. juni 2019

Låse kjøkkenet

Hei, bor på omsorgsinstitusjon i barnevernet. Di ansatte har nå begynt å låse døra til stuen og kjøkkenet klokkå halv elleve på kveldene. Pga at jeg og min bror er der når vi egentlig skal sove. Har prøvd å fortalt dem at vi er der fordi han har adhd og ikke går på medisiner som da gjør han mee rastløs. Forklarte at da er det bedre at vi er nede og ikke bråker, men at han kan bevege seg på et større område, enn at han er trykt inne på et lite rom og da dunker og slår i veggene, slik han pleier å gjøre. Fikk da høre at nei slik ble det. Så nå er det låst på kjøkkenet på kveldene og jeg er ofte sulten og tørst på kveldene. Er dette egentlig lovlig?

Hei,

Så fint at du skriver til oss. Det er ikke helt lett å svare på om det er ulovlig å låse dørene. Men vi mener uansett at dere bør snakke med noen om hvordan dere har det på institusjonen. Dersom barn og voksne snakker sammen, går det ofte an å få til løsninger som fungerer for begge.

De voksne har plikt til å lytte til det dere mener. Dersom de likevel ikke vil endre ting, skal de gi dere en ordentlig forklaring på hvorfor. Dere kan be om å få det skriftlig.

Hvis det ikke går å snakke med de på institusjonen, kan dere snakke med kontaktpersonen i barnevernet (saksbehandleren deres). De har samme ansvar for å lytte og forklare som de voksne på institusjonen.

Det er fylkesmannen som passer på at alt er som det skal for barn på institusjon. De tar også imot klager fra barn og unge som bor på barneverninstitusjon, og dere kan kontakte dem når dere vil. De vet hva som er lov og ikke er lov. Du kan se på nettsidene våre hvordan du kan kontakte dem.

Fylkesmannen skal også besøke institusjonen for å se hvordan barn har det. Du kan spørre når de kommer neste gang, og be om å få snakke med dem. De kan også hjelpe til så voksne og barn blir mer enige om hvordan ting skal være.

Vi håper det ordner seg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv