30. oktober 2018

Lærerens taushetsplikt

Hei, vi har hatt problemer med jentemiljøet på skolen vår. Jeg og min vennegjeng har opplevd at lærerne har siktet oss for å spredt et alvorlig ryktet, noe vi ikke har gjort. Dette har fått konsekvenser for vår skolehverdag og hvordan lærerene oppfører seg til oss. Læreren som det er snakk om har fortalt om ryktet til andre lærere, uten å høre vår del av saken. Dette har fått konsekvenser og lærerene oppfører seg ubehagelig og kommer med litt spydige kommentarer mot oss. Vi har også opplevd at lærerene har snakket stygt om oss. Er det brudd på taushetspliktent for læreren det er snakk om?

Hei,

Takk for spørsmålet.

Det er leit å høre at dere har kommet opp i en litt vanskelig situasjon på grunn av uklarheten rundt ryktespredning på skolen.

Alle på skolen har taushetsplikt, men taushetplikten gjelder ikke uansett hva saken er. Vi kjenner jo ikke til omfanget eller alvorlighetsgraden av saken du viser til, men lærere må av og til forelle videre om hendelser eller bekmyringer  fordi det kan være viktig for saken eller situasjon.

Når lærere skal dele sine bekymringer eller ta opp problemer med andre lærere, så skal en av vurderingene være hva slags konsekvenser det føre til for eleven/ elevene det handler om.

Du skriver at det nå går negative rykter om dere. Slik skal det ikke være. Skolen har ansvar for å være med å løse dette.

Vi mener det er viktig at skolen, dere og foreldrene deres får en skikkelig dialog om dette. Ta kontakt med rektor på skolen og forklar hva dere opplever. Hvis dere trenger støtte. så ta med foreldrene deres. For å få en slutt på dette er det viktig at dere får til en god og konstruktiv dialog. Da er det viktig at begge parter er åpne for å ordne opp i misforståelser.

Vi håper dette ordner seg. Ta gjerne kontakt med oss igjen om det er noe mer du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv