2. desember 2019

Lærere

For noen dager siden tok læreren vår å rotet inne i sekken til en i klassen min uten at han sa at det var ok. Jeg vet at en lærer ikke har lov til det, men så sa læreren at lærere hadde lov til å se i sekkene til elever uten tillatelse. Hva skjer hvis en lærer lyver om rettighetene mine

Hei!

Hvis dere mener at læreren deres gjør noe han ikke har lov til, bør dere ta det opp med rektor. Dere bør fortelle rektor om hva som skjedde og hva læreren deres sa.

Dere kan også ta det opp med elevrådet og be dem om å snakke med rektor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv