11. oktober 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

lærere

To elever som var mine gode venner trodde en spesiell gutt presset meg til forskjellige ting og at han slo meg osv. Og det ble en stor sak ut av det. Med politi osv. Og jeg fortalte rådgiverene at han gutten ikke hadde gjort meg noe som helst. Aldri. og det lærerne svarte meg når jeg sa han ikke hadde presset meg var , jo han har det" men hvordan vet de det liksom? de har null bevis og de tror meg ikke. Lærerne følger etter meg på skolen hele tiden, mamma har sagt ifra at han ikke har presset meg til noe og at de skal slutte og følge etter meg. Men de fortsetter, det lærerne sa til meg ar at de venter bare på at jeg skal fortelle sanhheten. Hva er det jeg skal gjøre! Jeg blir irritert og lærerne gjør meg syk. Nå får den gutten store problemer og de to jentene som hadde gått til lærerne og sagt den løgnen slipper unna med alt. de to jentene hater den gutten og de gjør alt for at den gutten skal komme i problemer. og de to jentene er mobbere. de mobber folk. og jeg blir mobbet av andre elever og jeg har sagt ifra tusen ganger om den virkelige mobbingen og de gjør ingenting med det. Men når to mobbere kommer til lærerne så tror de på dem. Hva skal jeg gjøre? har lærere lov til å følge etter elever? har de lov til å ikke tro på meg?

Hei, så fint at du skriver til oss.

Vi skjønner at dette er en vanskelig situasjon for deg, og du skal ikke ha det sånn som du beskriver. Lærerne skal ikke behandle deg på en måte som gjør deg syk, og skolen har plikt til å gjøre noe når du sier ifra om at du blir mobbet.

Det står i opplæringsloven at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Loven sier at alle som jobber på skolen skal følge med på hvordan elevene har det, og gripe inn mot alle former for mobbing og krenkelser. Lærene skal derfor følge med på elevene for å passe på at ingen blir mobbet, men de skal ikke gjøre dette på en måte som går utover elevenes skolemiljø.

Når en elev forteller noen på skolen at de ikke har det bra på skolen eller at de blir mobbet, så har rektor plikt til å ta tak i saken. Skolen skal tro på elevene som sier at de blir plaget, og legge elevens subjektive opplevelse til grunn. De skal også høre hva eleven tenker bør gjøres for å få det bra på skolen igjen.

Hvis lærerne behandler deg på en måte som går utover ditt skolemiljø, og rektor ikke gjør noe når du sier ifra om at du blir mobbet, bør du si ifra til fylkesmannen. Da må fylkesmannen undersøke om skolen har gjort det de skal, og de kan bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få det bra igjen.

Vi har skrevet mer om mobbing på skolen og hva du kan gjøre her.

Vi håper dette er til hjelp, og at saken løser seg. Hvis ikke, må du gjerne skrive til oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv