17. januar 2019

Lærer spør urimelig offt

Jeg opplever lærer spør meg urimelig spørsmål oft og hun spør meg ofte hva skjer hvis jeg kontakter hjemme hva gjør faren din mot deg nesten daglig jeg likke ikke slik spørsmål men hun hører ikke til å slutte, Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg ønsker hjelp opplever krenkelse og lei å møte med henne

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Dersom du syns en lærer stiller ubehagelige og krenkende spørsmål så syns vi du skal snakke med rektor på skolen om dette. Rektor har ansvar for at elevene på skolen sin har det bra og trives, og dersom en lærer gjør at du føler deg krenket så er det viktig at rektor får vite om det.

Når rektor får vite om dette så kan han eller hun prate med læreren om det, finne ut hvorfor det skjer og be henne om å slutte med det.

Kanskje læreren din er bekymret for noe, og bare mener det godt? Da kan du kanskje snakke med henne sammen med rektor og forklare at det ikke er noe å bekymre seg for hjemme?

Dersom du ikke vil snakke med rektor så kan du også snakke med helsesykepleier (helsesøster) på skolen om hvordan du opplever læreren. Han eller hun har kanskje gode råd til hva du kan gjøre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv