8. mars 2019

Lærer heller ut Energidrikk

Hei jeg går i 9 klasse. Og tokk med energi drikk. En lærer tokk energi drikken fra meg. Når jeg skulle putte det i skapet mitt.
Hun helte alt sammen
Jeg har klaget Til rektor men de sier at de har en slags låv. Som sier at det er greit. Hvem kan jeg klage till?

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Skolen kan ha et ordensreglement som læreren kan be deg om å følge. Der kan det for eksempel stå at elevene ikke har lov til å ha med brus eller energidrikker på skolen. Dersom skolen har en slik regel så kan læreren ta energidrikken og gi den tilbake til deg etter skolen.

Læreren har ikke lov til å kaste eller helle ut energidrikken din. Dette fordi opplæringsloven ikke har noen regler som gir skolen rett til å ødelegge elevens ting.

Dersom lærerne reagerer på en annen måte enn det som står i ordensreglementet, så kan du ta det opp med rektor. Siden du allerede har klaget til rektor, kan du eventuelt ta det opp med mobbeombudet.

Vi har skrevet noe om ordensreglementer på skoler her.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv