5. september 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Lærer/foresatt

Hei! Jeg lurer på om lærer har plikt til å melde hjem til foresatte om man møter en elev ruspåvirket etter skoletid?

Tema: rus

Hei

Ja, en lærer som møter en av sine elever ruspåvirket etter skoletid har en plikt som voksen til å snakke med de som har ansvaret for elevene. Det er ikke lov og heller ikke lurt å bruke rusmidler når man er ung. En ungdom som ruser seg kan ha et begynnende rusproblem og da er det foreldrenes plikt å hjelpe til. For at de skal kunne gjøre det må de vite om dette.

Grunnen til at det er 18 års aldersgrense på alkohol og 20 år for sprit er at alkohol er en gift og kropper i utvikling har ikke godt av å drikke det. Det samme gjelde andre rusmidler som er forbudt. Selv om læreren din har taushetsplikt om mye som skjer på skolen, har læreren ikke taushetsplikt om alt. Det er noen ting som foreldre må få vite, særlig det som kan være til skade for deg. Dette er fordi du er et barn frem til du er 18 år, og dine foreldre har plikt i å ta vare på deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv