11. april 2019

Lærer

Jeg har nettopp blitt med i en barnevernsak, og bare kontakt læreren viste om det. Nå vet alle lærerene på skolen om det, og jeg vil vite om han bryter taushetsplikt.

Hei!

Så fint du skriver til oss.

Hovedregelen er at han har taushetsplikt, også ovenfor andre lærere.

Men det kan gjøres unntak fra taushetsplikten hvis foreldrene dine samtykker.  Hvis barnevernet har overtatt omsorgen for deg kan de gi samtykke i stedet for foreldrene dine. Da kan barnevernet også gi informasjon til skolen som de mener er nødvendige for at skolen skal kunne følge deg opp på en god måte.

Vi forstår at du kan synes at det er ekkelt at flere vet ting om deg. Samtidig kan det å dele noe informasjon være bra for at du skal få god hjelp og oppfølging.

Det er vanskelig for oss å si om han har brutt taushetsplikten, siden vi ikke vet mer om saken din. Vårt råd er at du spør barnevernet om dette. Da må de forklare for deg om det er gitt samtykke, og hva slags informasjon de kan dele med hverandre. De bør også høre på hva du mener, og ta hensyn til hvis det er ting du ikke vil at andre skal vite. Kanskje dere kan bli enige om en god måte å gjøre dette på sammen?

Hvis du vil ha mer hjelp for å finne ut av dette, kan du kontakte barnas jurist. De kan gi deg informasjon om rettighetene dine, og finne ut om læreren har brutt taushetsplikten.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv