9. april 2019

lærer

Jeg føler at læreren min hater meg, og gir feil vurderinger:

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Du har rett til å ha det bra på skolen. Trivsel er en forutsetning for læring. Det gjelder både i timene og i friminuttene. Det gjelder også hvordan læreren behandler elevene. Det er et helt kapittel i opplæringsloven der det står at du har rett til å ha et godt skolemiljø.

Du har også krav på å få gode vurderinger som du kan lære av. Det står i vurderingsforskriften at du skal ha mulighet for å nå ditt potensiale. Dette skal læreren din hjelpe deg med.

Vårt råd er at du tar dette opp med foreldre dine, og ber dem ta et møte med skolen og læreren. Læreren trenger også tilbakemelding for å bli bedre.

Dersom du synes møtet med læreren ikke hjelper, så bør dere klage til rektor. Du kan ikke klage på feil karakterer, men du kan klage på at du ikke har et godt skolemiljø som fremmer læring. I klagen må du forklare hvordan du opplever at læreren behandler deg. Det står i loven at din opplevelse av situasjonen er viktig.

Dersom ikke rektor tar deg på alvor, eller ikke løser saken, så kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen har som jobb å passe på at skolene følger de lover og regler som gjelder.

Her kan du lese mer om barns rett til å ha det bra på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv