25. mai 2018

Læreplanmål, vurdering, behandling av elever

Hei jeg har en rekke spørsmål som har samlet seg oppover tid som hele klassen står for. Selvom det er slutten av skoleåret for dette kullet med elever med den bestemte læreren, føler jeg at tips til hva man kan gjøre med en slik læreren kan hjelpe de neste klassene som får læreren.
Spørsmålet omhandler en rekke forskjellige hendelser og muligens krav vi elever har?

1) Trakassering av elever
Det er i enhver plass i samfunnet at man ser at trakassering blir sett sort mot og noe som ikke skal skje. Men som å si til elever »Det er vel ikke noe poeng at du leverer oppgaven din du får jo stryk av meg uansett» »Denne presentasjonen er for dårlig» »Du kunne gjort alt ekstremt mye bedre» »Jeg gruer meg til å gå på jobb hver fredag siden da skal jeg undervise dere» »Dere er den verste klassen jeg har hatt»
Dette er noen av tingene våres har sagt til både oss elever i klassen, andre klasser hun har til og med sine kolleger!!.

Dette problemet ble forsøkt tatt opp med avdelingsleder på skolen men han kom med forslaget at vi skulle snakke med henne først. Noe vi da bestemte oss for å gjøre, men han oppfulgte deretter det han sa med å si »At dere velger å levere en klage gir meg bare mer papirarbeid og jobb noe jeg ser på som unødvendig.»
Dette problemet ble deretter tatt uten avdelingsleder igjennom foreldre og rett til kontaktlærer, noe som ga en viss virkningsgrad på problemet, men det føles nå som at hun ønsker hevn på oss for at vi gjorde dette noe som gjør det vanskelig å ha undervisning med læreren.

2) Mangel på læreplanmål, vurderingskriterier, oppgavebeskrivelser, føring av karakterer på nett, anmerkninger uten god grunn.
Dette er de problem som gjør det vanskeligst for klassen å kunne vite hva vi skal fokusere på, hva vi selv burde sette fokus på et fag. Og hennes form for vurderinger er noe jeg selv føler at ingen andre lærere har utført før, snittet for klassen i engelsk siden første året på videregående har gått ned betraktelig. Jeg selv og annen elev i klassen var klare sekserelver igjennom VG1 noe læreren våres også mente vi skulle fint klare igjennom VG2 også, noe som nå ser utifra første semester å gå ned til et nivå på 3-4. Disse med lavere karakterer som 3-4 går også fort ned på 2 nå. Jeg mener selv at det er forståelig at noen elever kan gå ned i snitt i et fag, men at en hel klasse samlet skal minske så betraktelig i et snitt på et fag er skremmende.

Så mitt samlende spørsmål er hva kan vi elever gjøre som nå får panikk for våres semesterkarakter? Hvilke krav har vi ang læreplaner, vurderinger og kompetansemål i et fag?
Og hva er dine personlige tips i henhold til lover?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Vi skal forsøke å gi deg litt informasjon, som vi håper kan gi svar på spørsmålene dine.

Trakassering av elever

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er lovfestet i opplæringsloven kapittel 9A. Krenkelser fra både lærere og elever er forbudt. Lærere skal behandle elevene på en måte som ivaretar retten til et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens egen opplevelse som skal legges til grunn.

Elever som føler seg dårlig behandlet av en lærer, kan ta opp dette med rektor. Rektor har da plikt til å ta tak i saken. Hvis rektor ikke gjør noe med situasjonen, eller eleven ikke er fornøyd med rektor sin håndtering av saken, kan de melde saken til fylkesmannen. Elever og foreldre kan melde saken til fylkesmannen en uke etter at rektor er varslet (5 virkedager).

Du kan ta direkte kontakt med fylkesmannen for mer råd og veiledning om hva du kan gjøre. Vi har skrevet mer om retten til et godt skolemiljø og mulighetene til å klage her: Lenke til dine rettigheter mot mobbing på skolen.

Læreplanmål, vurderinger og karakterer

På nettsidene våre har vi lagt ut noe informasjon om vurderinger og karakterer, som du finner her. Vi har også skrevet om mulighetene for å klage på karakterer på denne siden. Vi håper at du finner svar på spørsmålene dine her.

Du kan også ta kontakt med fylkesmannen om disse spørsmålene.

Du er velkommen til å skrive til oss igjen dersom du har flere spørsmål.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv