11. januar 2019

Lærebok

Jeg går i 8 klasse og jeg snakker bokmål men skolen sitt språk er nynorsk. Jeg har fått bokmålbøker i alle fag utenom Norsk og KRLE. Læreren sier jeg ikke kan ha desse bøkene på bm.

Tema: Skole

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Elever har vanligvis krav på å få lærebøker på sin målform. Skolen kan likevel gjøre unntak for bøker eller annet undervisningsmateriell som man ikke bruker så ofte i undervisningen.

Det er vanskelig for oss å vite hvorfor læreren din sier at du ikke kan ha bøkene i norsk og KRLE på bokmål. Vi anbefaler deg derfor å ta opp dette med lærer eller rektor på skolen. Du kan be foreldrene dine om hjelp til dette.

Du kan også kontakte fylkesmannen i fylket du bor i for mer råd og veiledning.

Det står mer om disse reglene i forskrift til opplæringslova § 17-1. Den er vanskelig å forstå, så her bør du få hjelp av noen voksne.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv