12. mars 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Kan eg bytte familie

Kan eg bytte familie
?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er ikke så enkelt å bytte familie, men i noen tilfeller kan barn få fosterfamilie. De som flytter til fosterfamilier har det som oftest ikke bra hjemme. Foreldrene klarer da på en eller annen måte ikke å ta god nok vare på barna, slik at barna ikke føler seg trygge. Det kan for eksempel være at foreldrene slår barna, men det finnes mange andre eksempler på hvorfor barn ikke har det bra hjemme.

Det er kun barnevernet som kan bestemme om et barn skal flyttes til en annen familie. Barnevernet skal hjelpe barn som ikke har det bra. Men først må de alltid prøve å hjelpe familien hjemme. Da kan det være at situasjonen endrer seg til det bedre og at det ikke lenger er nødvendig at et barn bytter familie.

Hvis du ikke har det bra hjemme kan du snakke med en voksne du stoler på om dette. For eksempel en helsesøster, en lærer, en onkel eller en tante eller en mor eller far til en venninne.

Du kan også ringe til alarmtelefonen for barn og ungdom. De som jobber hos alarmtelefonen er vant til å snakke med barn. De lytter til deg og kan hjelpe deg videre. Informasjon om alarmtelefonen finner du her.

Hilsen oss hos Barneombudet

PS Vi har fjernet navnet ditt fra overskriften slik at ingen vet hvem du er

Spørsmålsarkiv