20. desember 2019

kriminalitet

kva tenkjer dokke om den kriminelle lavalderen? burde den ver lavare eller høgare? og koffor er det nødvendig at vi har ei nedre grense for kven som kan bli straffa med fengsel?

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Barneombudet meiner ikkje det er nokon god grunn til at den kriminell lavalder skal senkast.

Det er Stortinget som har bestemt at den kriminelle lavalderen i Noreg skal vere 15 år. Dei meiner 15 år er ein alder kor ungdom i stor grad er modne nok til å forstå og ta konsekvensar for sine eigne handlingar.

I andre land er den kriminelle lavalderen ein annan, og mange stader mykje lågare enn i Noreg. FN har sagt at ein kriminell lavalder under 12 år er uakseptabelt.

På vår nettside kan du leie meir om politi, straff og fengsel.

Ung.no har også ein artikkel på sin nettside om den kriminelle lavalder.

Helsing frå oss hos Barneombodet

Spørsmålsarkiv