29. november 2019

Kreve mobil innlevering

Vet at skolen kan ha regler for mobilbruk

Er fortsatt usikker på:

Kan skolen kreve at elevene leverer inn mobilen i starten av dagen og får den igjen når dagen er over? Og ja dette står i ordensreglene

Eller kan jeg ha mobilen (avskrudd) i sekk/lomme, selvfulgelig ikke bruke den i løpet av dagen (Tilsvarende om jeg ikke har med mobilen, da jeg i slike tilfelle ikke ha noe mobil å levere)

Hei, Takk for at du skriver til oss!

Dette er det mange som spør oss om.

Hvis det står i ordensreglene til din skole at mobilen skal leveres inn ved skolestart er dette noe skolen har valgt å ha som regel. Det betyr at du ikke kan ha den i sekk eller lomme. Skolen må levere mobilen tilbake til deg når du går hjem for dagen.

Her er to lenker om mobilregler i skolen:

Kan skolen ta mobilen?

Lover og regler om mobilbruk i skolen

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv