25. oktober 2019

Krenket av lærer, skole

Hei! Jeg luer på om en lærer har rett til og si sårbare ting om meg høyt foran klassen? Hun sier at ingen vil være med meg. Jeg har sagt det til mamma og er hjemme fra skolen Pga. Læreren. Mamma blir veldig trist da blir jeg trist. Hilsen jente (11)

Tema: Mobbing

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Du har rett til å ha det bra på skolen. Ingen lærere eller elever har lov til å mobbe eller krenke andre på skolen. Det står i loven.

Du skal ikke oppleve å bli såret av læreren din. Vi synes du skal prøve å ta dette opp med skolen, gjerne med hjelp av moren din. Dere kan snakke med en annen lærer eller ta det opp direkte med rektor. Da skal rektor hjelpe deg videre.

Du og moren din kan lese mer om dine rettigheter som handler om mobbing i skolen

Vi håper dette ordner seg.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv