28. august 2018

Krav om penger

Hei!

Jeg er en 18 år gammel jente som ikke kan bo hjemme med min mor pga særlige grunner. Min far gikk bort når jeg var liten, og nå når jeg ble 18 stoppet barnebidraget jeg fikk av han. Det er barnevernet som bestemte at jeg skulle flytte ut, og de betaler husleien min + 1500 kr uken til mat,fysioterapi,busskort,lege, legemidler osv. Dette er akkurat slik at jeg klarer meg til det mest nødvendige. Jeg er akkuart begynt på 3 klasse Vidergående, og har ikke råd til "ekstra ting", slik som å dra på kino eller ut å spise, skolesaker, klær osv. Min mor nekter å støtte meg, og lånekassen gir meg ikke stipend ( ikke en gang det beløpet som de fleste får på 1100kr) pga barnevernet forsørger meg. Så det jeg lurer på er egentlig om jeg har rett på at min mor skal støtte meg økonomisk? Er det en måte å søke om det? Er det også en måte å fortsette å få de pengene jeg fikk av min far siden jeg er under utdannelse? Setter utrolig pris på svar!

mvh jente,18

Hei, så fint at du skriver til oss!

Moren din har i utgangspunktet forsørgerplikt. Det betyr at hun skal støtte deg økonomisk frem til du er ferdig på videregående. Men moren din og barnevernet kan ha avtalt at barnevernet forsørger deg i stedet. Utfra det du skriver kan det virke sånn. Da vil du ikke ha krav på å få penger fra moren din i tillegg.

Når det gjelder barnebidrag fra din far så får man som regel ikke det etter man er fylt 18 år. I noen tilfeller kan man likevel få barnebidrag fra NAV så lenge man går på videregående skole.

I tillegg kan man søke NAV om å få økonomisk sosialhjelp, til å dekke utgifter som for eksempel fritidsaktiviteter.

Vi anbefaler at du snakker med barnevernet om at du trenger mer penger. Hvis du vil søke penger fra NAV bør du også snakke med barnevernet om dette først.

Vi håper dette svaret hjelper deg videre! Lykke til!

Vennlig hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv