27. februar 2019

Kongen på haugen

Er det lov med kongen på haugen på skoler i Norge , men rektor på skolen vår lar oss ikke gjøre det selv om Lørenskog kommune sier er greit.

Hei!

Det finnes ingen regler om kongen på haugen er lov eller ikke lov som gjelder for alle skolene i Norge. Rektor kan bestemme en del som hva som er lov å gjøre på skolen og ikke. Rektor har ansvar for at dere ikke skader dere på skolen. Derfor kan rektor bestemme at dere ikke skal drive med leker hvor dere kan komme til skade.

Hvis dere ikke er enig med rektor i at kongen på haugen skal være forbudt bør dere snakke med rektor om dette. Dere kan da forklare rektor hvorfor det bør være lov.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv