10. februar 2020

kollektiv straff

Vi opplever at noen elever på trinnet vårt har brutt skolens regelement, i henhold til dette har skolen valgt å straffe hele trinnet å ikke bare de som har brutt reglene Vi lurer på om denne handlingen går under kollektiv straff.

Hei!

Dette kan være kollektiv straff. Kollektiv straff er når skolen straffer flere elever enn de som har gjort noe galt.

Skolen kan likevel lage regler for å løse et problem med skolemiljøet, uten at det regnes som straff. Det kan for eksempel være at flere hendelser med hærverk fører til at kantinen bare er åpen i storefri. Hvis målet er å hindre hærverk og ikke straffe noen, kan det være greit. Du kan lese mer om kollektiv straff her. 

Dere kan klage til rektor hvis dere mener at skolen har gitt kollektiv straff.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv