24. mai 2019

Kollektiv straff

Hei. Jeg går i 7klasse. På skolen vår pleier vi å spille slåball sammen med 5 og 6 klasse. Men så er det noen i min klasse som ikke følger reglene og svarer frekt til noen andre. Derfor er det bestemt at hele 7 klasse ikke får være med når 5 og 6 klasse spiller. Har de lov til å nekte oss i 7 klasse som følger reglene og vil spille å få være med?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt, heller ikke i skolen. Straff skal bare ramme dem som har gjort noe galt.

Du forteller oss at hele 7.trinnet blir nektet å spille slåball fordi enkelte elever på trinnet har gjort noe som er uakseptabelt. Hvis skolen vet hvem disse elevene er, så skal skolen reagerer overfor dem og ikke overfor hele trinnet.

Hvis skolen ikke har mulighet til å finne ut av hvem det er og saken vurderes som alvorlig sett ut fra de yngre elevenes ståsted, så mener vi at skolen kan gripe inn på denne måten. De yngre elevene har også krav på å ha det trygt i friminuttene.

Barneombudet mener at skolen bør prøve ut andre tiltak først. Slike tiltak kan være at lærere følger ekstra godt med i friminuttene eller at det lages tydligere regler for hvordan elevene skal forholde seg til hverandre.

Vi foreslår at dere tar dette opp med lærer og rektor på skolen.

Her kan du lese mer om kollektiv straff 

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv