14. februar 2019

Kollektiv avstraffelse

Hei, jeg går på en skole hvor det har vært en del kollektiv avstraffelse. Det har skjedd hærverk i noen klasserom i friminuttene og i matpausen. Dette har ført til at ingen har lov til å spise i klasserommet. Alle elevene (fra 8-10 klasse) må nå spise i kantina. Men det er ikke plass til alle elevene i kantina, siden når ungdomsskolen har ball må man ha ekstra border og stoler selv når ikke alle elevene kommer på ballet. 10. Klasse får da lov til å spise i gangene, men der er det ikke nok bord og stoler så da er det mange som må spise på gulvet. Vi har hatt en underskriftskampanje hvor langt over halvparten av elevene har skrevet under og sendt denne til rektor. Underskriftskampanjen gikk ut på at de som var imot å spise i kantina skulle skrive under. Rektoren vår har ikke gjort noe med saken og sier at det ikke er hennes feil at elever gjør hærverk. Men det er jo heller ikke alle andre elevene sin feil heller. Er dette lov? Hvis ikke, hva kan jeg gjøre når rektor ikke vil høre på elevene?

Tema: Skole

Hei,

Kollektiv straff er ikke lov, heller ikke på skolen. Hvis du vil se på reglene kan du slå opp i Rundskriv 8 – 2014.

Utfra beskrivelsen av situasjonen er det vanskelig for oss å vurdere om det dere opplever er en straff eller noe skolen har lov til å gjøre for å holde orden på skolen.

Svaret du forteller om fra rektor, er ikke godt nok som forklaring.

Det kjempebra at dere engasjerer dere, og vi synes dere skal stille spørsmål om dette til Utdanningsdirektoratet. Det er de som tolker lovene om utdanning, og rektor må forholde seg til det de sier.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv